Email: info@vendra.org | Mobil: +994 55 9233090

CAMS imtahanına hazırlıq seminarı

CAMS sertifkatlı təlimçi tərəfindən idarə olunan bu seminar asanlıqla izlənilə bilən formatda kritik məlumatları nəzərdən keçirir və sizi CAMS imtahanına hazırlaşdırır. İnteraktiv dərs periodu ərzində əsas məzmun sahələri və praktiki suallar AML mütəxəssisi tərəfindən izah olunacaq.

Müddət : 1 Gün

Auditoriya: Maliyyə monitorinqi, audit, risk və komplayens bölmələrinin əməkdaşları, o cümlədən onların rəhbərləri

Dil – İngilis, Rus

 • ÇPY/TMM barədə ümumi məlumat
 • Maliyyə institutları və Qeyri-maliyyə qurumlarında ÇPY/TMM sahəsində risklər
 • ÇPY/TMM üzrə beynəlxalq standatrlar
 • Komplayens sisteminin qurulması, komplayens sahəsində beynəlxalq təşkilatlar və maliyyə analizi sahələrini əhatə edir.  

İnga Mukane


Tarix: 22.10.2019


Məkan:

COLAB. Time Business Center, Kövkəb Səfərəliyeva küç-si 16e.,
Tramvay döngəsi 4


İxtisaslaşdırılmış ÇPY/TMM kursları

Kurs Çirkli pulların yuyulması və terorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə sisteminin qurulması, müxtəlif maliyyə alətlərinin ÇPY/TMM sahəsində olan riskləri və bu risklərin azaldılması barədə geniş məlumat verir. Təlim ərzində real Case-lər, work-shoplar vəinteraktiv müzakirələr verilən məlumatların daha yaxşı mənimsənilməsində və bərkidilməsində kömək olacaq.

Müddət : 8 həftə davam edir.

Auditoriya: Maliyyə monitorinqi, audit, risk və komplayens bölmələrinin əməkdaşları, o cümlədən onların rəhbərləri

Dil – Azərbaycan, Rus, İngilis

 • ÇPY/TMM barədə ümumi məlumat
 • Maliyyə institutları və Qeyri-maliyyə qurumlarında ÇPY/TMM sahəsində risklər
 • ÇPY/TMM üzrə beynəlxalq standatrlar
 • Komplayens sisteminin qurulması, komplayens sahəsində beynəlxalq təşkilatlar və maliyyə analizi sahələrini əhatə edir.  

 


Tarix: 01.10.2019


Məkan:

COLAB. Time Business Center, Kövkəb Səfərəliyeva küç-si 16e,
Tramvay döngəsi 4,


Maliyyə institutlarında “Risk əsaslı yanaşma”nın tətbiqi

Təlimdə risk əsaslı yanaşmanın mahiyyəti, risk əsaslı yanaşma sisteminin qurulması və tətbiqi üzrə nümunəvi təcrübələr göstərilir və praktiki tövsiyyələr verilir. Təlim zamanı Risk matrix, Özünü qiymətləndirmə ( Self- Assessment), EWRA (Enterprice Wide Risk Assesment)   kimi mövzuların detallı izahı verilir.

Müddət : 8 saat

Auditoriya: Maliyyə monitorinqi, audit, risk və komplayens bölmələrinin əməkdaşları, o cümlədən onların rəhbərləri

Dil – Azərbaycan, Rus, İngilis

 • Risk qiymətləndirməsinin əsasları və mahiyyəti;
 • Müəssisənin profilinə uyğun risk meyarlarının müəyyən olunması;
 • Risk qiymətləndirilməsi sisteminin modullarının müəyyən olunması və qurulması;
 • Müştəri qəbulu zamanı risk qiymətləndirilməsi;
 • Əməliyyatın icrasından əvvəl risk qiymətləndirilməsi;
 • Məlumat bazası üzrə risk qiymətləndirilməsi;
 • Risk qiymətləndirilməsi üçün müvafiq proqram təminatının bazaya inteqrasiyası prosesi;
 • Özünüqiymətləndirmədə istifadə olunan meyarlar və kriteriyalar;
 • EWRA (Enterprice Wide Risk Assesment) hesabatı üzrə hesabatlığın əldə olunması;

Tarix:


Məkan:

COLAB. Port Baku ,Neftçilər prospekti 151, Giriş Üzeyir Hacıbəyli küçəsindən


ÇPY/TMM sahəsi üzrə yerli qanunvericilik və beynəlxalq standartlar

Təlimdə FATF, Basel komitəsi, Wolfsberg Goup təşkilatları barədə, onlar tərəfdən qurulan və dünyada qəbul olunan standartlar və tövsiyyələr üzrə geniş məlumat əldə edəcəksiniz. Təlmin interaktiv şəkildə keçirilməsi təqdim edilən məlumatların daha yaxşı mənimsələnməsində və bərkidilməsində kömək olacaq.

Müddət : 8 saat

Auditoriya: Maliyyə monitorinqi, audit, risk və komplayens bölmələrinin əməkdaşları, o cümlədən onların rəhbərləri

Dil – Azərbaycan, Rus, İngilis

 


Tarix:


Məkan:

COLAB. Port Baku ,Neftçilər prospekti 151, Giriş Üzeyir Hacıbəyli küçəsindən


Pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin qurulması və onun adekvatlığının yoxlanılması

Auditoriya: Daxili audit, hüquq və komplayens bölmələrinin əməkdaşları, o cümlədən onların rəhbərləri Müddət: 4 saat

 • Pulların yuyulması və sxemləri;
 • Pulların yuyulmasının mahiyyəti, xüsusiyyətləri, təzahür formaları;
 • Pulların yuyulmasının mexanizmi, alətləri, tipik sxemləri, Azərbaycanın reallığına əsaslanan çox saylı misallar;
 • Daxili nəzarət sistemi;
 • Daxili nəzarət sisteminin prinsipləri;
 • Daxili nəzarət qaydalarına tələblər;
 • Risklərin qiymətləndirilməsinə dair tələblər;
 • Məsul şəxsin təyin olunmasına dair tələblər;
 • Məsul şəxsin komplayens üzrə fəaliyyətinin tələbləri;
 • Müştərilərin risk-əsaslı eyniləşdirməsinin tələbləri;
 • Müxbir əlaqələrin qiymətləndirilməsinə dair tələblər;
 • Məhsulların qiymətləndirilməsinə dair tələblər;
 • Avtomatlaşdırmaya dair tələblər;
 • Təlimlərin keçirilməsinə dair tələblər;
 • Tövsiyələr.

Tarix:

 


Məkan:

COLAB. Port Baku ,Neftçilər prospekti 151, Giriş Üzeyir Hacıbəyli küçəsindən

Pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə ön ofis əməkdaşları tərəfindən görülməli tədbirlər

Auditoriya:Ön ofis əməkdaşları (əməliyyatçılar, kredit mütəxəssisləri və onların birbaşa rəhbərləri) Müddət: 4 saat

 • Pulların yuyulması və sxemləri
 • Pulların yuyulmasının mahiyyəti, xüsusiyyətləri, təzahür formaları
 • Pulların yuyulmasının mexanizmi, alətləri, tipik sxemləri, Azərbaycanın reallığına əsaslanan çox saylı misallar
 • Pulların yuyulmasının terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəsi
 • Pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı aparılan mübarizənin mahiyyəti, əhəmiyyəti, riskləri, buna görə nəzərdə tutulan məsuliyyət
 • Milli qanunvericilik və onun tətbiqi
 • Müştərilərin risk əsasında eyniləşdirilməsi
 • Benefisiar mülkiyyətçilərinin eyniləşdirilməsi
 • Qeyri-adi əməliyyatların müəyyən edilməsi
 • Yüksək riskli və qeyri-adi əməliyyatların araşdırılması
 • Tövsiyələr

Tarix:

 


Məkan:

COLAB. Port Baku ,Neftçilər prospekti 151, Giriş Üzeyir Hacıbəyli küçəsindən

Beynəlxalq sertifikasiyaya hazırlıq kursları

Kurs Çirkli pulların yuyulması və terorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə sisteminin qurulması, müxtəlif maliyyə alətlərinin ÇPY/TMM sahəsində olan riskləri və bu risklərin azaldılması barədə geniş məlumat verir. Təlim ərzində real Case-lər, work-shoplar və interaktiv müzakirələr verilən məlumatların daha yaxşı mənimsənilməsində və bərkidilməsində kömək olacaq.

Müddət: 10 həftə

Auditoriya: Maliyyə monitorinqi, audit, risk və komplayens bölmələrinin əməkdaşları, o cümlədən onların rəhbərləri

 

Tarix:


Məkan:

COLAB. Port Baku ,Neftçilər prospekti 151, Giriş Üzeyir Hacıbəyli küçəsindən

POWER Bİ vasitəsilə böyük həcmli məlumatların emalı, təhlili və vizuallaşdırılması

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur?

Təlim müxtəlif banklarda və ya şirkətlərdə çalışan analitiklər, marketoloqlar strateji və taktiki təhlil aparan araşdırmaçılar, gündəlik işində böyük həcmli məlumatlar ilə üzləşən, onların email və təhlili ilə məşğul olan əməkdaşlar və rəhbər işçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Təlimin məqsədi nədir?

Təlimin məqsədi iştirakçıların analitik düşüncə qabiliyyətini artırmaq, böyük həcmli məlumatlar ilə işləyən mütəxəssislərin emal və təhlil işini asanlaşdrımaq, onlara müxtəlif mənbələrdən əldə edilən məlumatların vahid struktura salınmasını, peşəkar şəkildə vizuallaşdırılmasını öyrətməkdir.

null

Təlimdə hansı proqramlar keçiriləcəkdir?

Təlim zamanı Microsoft Excel proqramının yeni alətləri olan Power QueryPowerpivot-a dair bilgilər veriləcək, bu alətlərdən isstifadə olunmaqla müxtəlif laborator işlər görüləcəkdir. Təlmin əsas hissəsi Microsoft Power Business Intelligence Desktop proqramına dair keçiriləcəkdir. Bu proqram vasitəsilə iştirakçılar modelləşdirməni və iri həcmli məlumatların peşəkar vizualaşdırılmasını öyrənəcəklər

Təlimdən keçmək üçün hər hansı bir təcrübə tələb olunurmu? 

Təlim MS Excel proqramını orta səviyyədə bilən və bu proqram ilə müəyyən təcrübəsi olan əməkdaşlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təlimdən keçmək istəyən əməkdaşlar Pivot cədvəllər ilə işləməyi bacarmalı və aşağıdakı excel düsturlarını tətbiq etməyi bilməlidirlər:

(LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, INDEX, MATCH)

Təlimin müddəti 

Təlim müddəti 10  saatdır. İştirakçılar təlimə dair elektron tədris vəsaitləri ilə tam təmin olunacaqlar. Təlim həftədə 2 dəfə hərəsində 2 saat olmaqla davam edəcək. Ümumilikdə təlim 4 həftə çəkəcəkdir.

I-ci modul:  İri həcmli məlumatlar ilə ümumi tanışılıq: 1 saat

 • İri həcmli məlumatlar nəyə deyilir?
 • Məlumat bazalarının növləri
 • Verilənlər məlumat bazasında əsasən hansı strukturda saxlanılır?
 • Məlumatların normalizasiyası
 • Məlumat bazasında cədvələr arasında əlaqələrin (relationship) qurulması
 • MS Access proqramı üzərindən misallar

II-ci modul Power Query-dən istifadə – 2 saat

 • “Power Query” alətinin təsviri və məqsədi
 • “Power Query” alətinin yüklənməsi
 • “Power Query”-nin interfeysi
 • Məlumat mənbələrinə qoşulma
 • Excel sənədindən məlumatların əldə edilməsi
 • Qovluqadan
 • Merge Queries
 • Append Queries
 • Custom Column
 • Unpivot and Pivot
 • Group By
 • Transpose
 • Fill
 • Reverse rows
 • Convert to list
 • Split and Merge column
 • Conditional column
 • Index column
 • Convert to list
 • Count Rows

III-cü modul: Power Query ilə praktiki məşğələlər və çaılışmalar 1 saat

 • Bir qovluqda yerləşən 40 ədəd excel faylının bir faylda birləşməsi əməliyyatı
 • WEB məlumatların yüklənməsi və onun oxunaqlı formaya salınması
 • Müxtəlif formatlardan (WEB URL, TXT, XSLS, DOC) əldən edilən məlumatların birləşdirilməsi və onlar arasında əlaqələrin yaradılması
 • Müstəqil laborator iş
 • Əldə edilən biliklərin qiymətləndirilməsi

IV-cü modul: “PowerPivot”-un əsasları – 2 saat

 • PowerPivot haqqında ümumi anlayış
 • Power Pivota qoşulma
 • Cədvəllərin verilənəlr modelinə qoşulması
 • Cədvəllər arasında əlaqələrin yaradılması
 • DAX düsturları haqqında ümumi məlumat
 • DAX düsturlarının Excel düsturlarından fərqi
 • “Calculated columns” və “Measures”-lar
 • DAX-da istifadə olunan 10 əsas funksiya
 • Praktiki misallar

Modul 5 – Microsoft Power Business Intelligence Desktop – 4 saat

 • Power Business Intelligence Desktop proqramı və onun məqsədi
 • Vizuallaşdırmada inqilab
 • Nəyə görə məhz Power BI Desktop?
 • Proqramın interfeysi
 • Məlumatların müxtəlif mənbələrdən alınması, onların emalı və birləşdirilməsi
 • Power BI-da modelləşdirmə.
 • İlk vizual hesabatımızı qururuq
 • Power BI Desktop-un standart diaqram paketi
 • Xəritələr ilə iş
 • Force Graph
 • Chiclet Slicer
 • Network Diagrams
 • Time Brush
 • Ghant chart və saira
 • Laborator iş

Tarix:

07/12/19


Məkan:

COLAB. Time Business Center
Kövkəb Səfərəliyeva küç-si 16e.,
Tramvay döngəsi 4

Close Menu